Höjdtjärn

En fin skogstjärn som förr endast innehöll abborre, 1993 gjordes första utplanteringen av röding därefter har röding och öring planterats ut med jämna intervall.

Flugfiske, spinn och maskmete är tillåtet. Det finns bilväg ända fram till tjärnen.