Bergstjärn

En väldigt fin tjärn öppet och fint runtomkring. Både Öring och Röding inplanterat, Rödingar upp till 3 Kg har tagits här och många mellan 1-2 Kg. Perfekt tjärn för flugfiske men prova gärna mask och spinn, tvärdjupt direkt så fisken går mestadels efter kanterna och letar mat och inga vassruggar eller gräs som dom kan gå fast i. Det är nära att gå men det är lite blött på vissa ställen runt tjärnen. Vindskydd och dass finns.