Fiskevatten

Köttsjöns fvo består av ett antal mer eller mindre lättåtkomliga sjöar åar och tjärnar. I själva byn Köttsjön finns 3 st sjöar, Västra, Mellan och Köttsjön i dessa sjöar finns gädda, abborre, sik, mört, ål, lake, öring. För dom gäddintresserade är dessa 3 sjöar inte att förakta, gäddor upp till 15 kg och abborrar över kilot är inte ovanliga. Angelfisket på vårisen är uppskattat av många.

I nedre delen av Köttsjön börjar Gerilån sin resa ner till Indalsälven även där finns gädda, abborre och mört men även öring och harr. I övrigt finns inte gädda inom fiskevårdsområdet.

En av de större sjöarna inom fiskevårdsområdet heter Länglingen, här finns mest öring och abborre men även lite sik och mört. Men det den är mest känd för är öringen. Från sjön rinner Länglingsån och mynnar ut i Köttsjön. Ån är 3 km lång, biotopvårdades hösten 1996 i övre och nedre delen. Ån består av forsar och lugnflytande sel är unik pga. att det endast finns öring och en och annan abborre men inga gäddor vilket är mycket ovanligt för åar i skogslandet i Jämtland. Öringarna är inga bjässar direkt men fiskar mellan 3 hg upp till 1 kilo finns.

I de övriga vattnen finns endast abborre, öring och röding. Rödingen som finns i dessa vatten är utplanterade på senare år, utplantering av röding sker varje år. Öringen däremot har funnits sedan förr. Viss stödplantering sker i en del vatten men är mestadels självreproducerade. Några vatten har lämnats helt orörda för att slippa inblandning av icke önskvärda sorter. I Rävatjärn, Lustjärn, Nytjärn, Harrsjön, Länglingen och Länglingsån sker inga utsättningar.

I alla tjärnar är det förbjudet att fiska från båt.