Köttsjöns FVO

Bergstjärn 

Fiskeförbud råder i Bergstjärn under perioden 2024-03-04 till 2024-03-30

Öppnas åter för fiske påskafton den 30 mars 2024 klockan 10:00. Under premiärdagen gäller:


Från och med 2024-03-31 och tillsvidare gäller följande bestämmelser:

Fiskekort betalas med swish, ange "Bergstjärn" som meddelade. Swish-nummer: 123 381 30 78


Här hittar du information om fisket i Köttsjöns fiskevårdsområde, vilka vatten det finns och vad som finns i vattnen, utplanteringar, kontaktpersoner o.s.v. 

Köttsjöns FVO består av ett antal mer eller mindre lättåtkomliga sjöar åar och tjärnar. I själva byn Köttsjön finns 3 st sjöar, Västra ,Mellan och Köttsjön. I nedre delen av Köttsjön börjar Gerilån sin resa ner till Indalsälven. I sjöarna och Gerilån finns gädda, abborre och mört men även öring och harr. I övrigt är gädda sällsynt inom FVO, i övriga vatten finns i princip endast abborre öring och röding.

En av de större sjöarna inom fiskevårdsområdet heter Länglingen, här finns mest öring och abborre men även lite sik och mört. Men det den är mest känd för är öringen. Från sjön rinner Länglingsån och mynnar ut i Köttsjön. Ån är 3 km lång, biotopvårdades hösten 1996 i övre och nedre delen. Ån består av forsar och lugnflytande sel är unik pga. att det endast finns öring och en och annan abborre men inga gäddor vilket är mycket ovanligt för åar i skogslandet i Jämtland. Öringarna är inga bjässar direkt men fiskar mellan 3 hg upp till 1 kilo finns.

I de övriga vattnen finns öring, röding, regnbåge och abborre. Röding och regnbåge som finns i dessa vatten är utplanterade på senare år, utplantering av röding och regnbåge sker varje år. Öringen däremot har funnits sedan förr. Viss stödplantering sker i en del vatten men är mestadels självreproducerande. Några vatten har lämnats helt orörda för att slippa inblandning av icke önskvärda sorter. I Rävatjärn, Lustjärn, Nytjärn, Harrsjön, Länglingen och Länglingsån sker inga utsättningar.