Köttsjöns FVO

Länglingen har börjat leverera!

Bergstjärn

Bergstjärn öppnas för fiske från land torsdagen den 21 maj 2020 (kristihimmelsfärdsdag).

Under helgen (21 t.o.m. 24 maj) gäller följande bestämmelser:

- Pris 120 kr per dag

- Max 10 fiskar per kort

- Barn och ungdom under 15 år gratis i sällskap av betalande vuxen.

Fiskekort betalas med swish, ange "Bergstjärn, premiär" som meddelade. Swish nummer: 123 381 30 78

Från och med måndag 25 maj gäller som vanligt 60 kr per dygn och max 5 fiskar.

Pimpelpremiär påskafton 11 april inställd.

På grund av rådande COVID-19 situation kan tyvärr pimpelpremiären inte hållas som planerat.
Bergtjärn kommer öppnas för fiske senare, men i dagsläget vet vi inte när detta kan ske och under vilka former. 
Håll utkik på https://www.facebook.com/kottsjonsfvo/ och www.kottsjon.se för information.Här hittar du information om fisket i Köttsjöns fiskevårdsområde, vilka vatten det finns och vad som finns i vattnen, utplanteringar, kontaktpersoner o.s.v.

Köttsjöns FVO består av ett antal mer eller mindre lättåtkomliga sjöar åar och tjärnar. I själva byn Köttsjön finns 3 st sjöar, Västra ,Mellan och Köttsjön. I nedre delen av Köttsjön börjar Gerilån sin resa ner till Indalsälven. I sjöarna och Gerilån finns gädda, abborre och mört men även öring och harr. I övrigt är gädda sällsynt inom FVO, i övriga vatten finns i princip endast abborre öring och röding.

En av de större sjöarna inom fiskevårdsområdet heter Länglingen, här finns mest öring och abborre men även lite sik och mört. Men det den är mest känd för är öringen. Från sjön rinner Länglingsån och mynnar ut i Köttsjön. Ån är 3 km lång, biotopvårdades hösten 1996 i övre och nedre delen. Ån består av forsar och lugnflytande sel är unik pga. att det endast finns öring och en och annan abborre men inga gäddor vilket är mycket ovanligt för åar i skogslandet i Jämtland. Öringarna är inga bjässar direkt men fiskar mellan 3 hg upp till 1 kilo finns.

I de övriga vattnen finns öring, röding, regnbåge och abborre. Röding och regnbåge som finns i dessa vatten är utplanterade på senare år, utplantering av röding och regnbåge sker varje år. Öringen däremot har funnits sedan förr. Viss stödplantering sker i en del vatten men är mestadels självreproducerande. Några vatten har lämnats helt orörda för att slippa inblandning av icke önskvärda sorter. I Rävatjärn, Lustjärn, Nytjärn, Harrsjön, Länglingen och Länglingsån sker inga utsättningar.